Infographic: Những thay đổi khi đăng ký xe từ 1/8

11/07/2020 16:35

Từ ngày 1/8, người dân cần biết một số điểm mới về quy trình cấp, thu hồi đăng kí, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

An Na - Nguyễn Tường