Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

08/04/2021 10:59

Ông Nguyễn Hồng Diên (SN 1965, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Nhóm phóng viên