Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

08/04/2021 10:26

Thượng tướng Phan Văn Giang (SN 1960, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhóm phóng viên