Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

05/01/2023 17:01

Chiều 5/1, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang làm tân Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tường media - Phùng Đô