Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm

11/09/2022 18:02

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

.