Infographic: Sơ lược tiểu sử Thủ tướng Phạm Minh Chính

05/04/2021 16:06

Ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 96,25% số phiếu tán thành.

Nhóm phóng viên