Infographic: Chân dung Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 Phạm Minh Chính

26/07/2021 14:30

Với 479/479 đại biểu có mặt bấm nút tán thành, chiều 26/7, Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nhóm phóng viên