Infographic: Từ 15/4, tung tin giả, kích động, tin rác bị xử phạt thế nào?

13/04/2020 17:06

Các mức phạt mới nhất với vi phạm trên mạng xã hội, dịch vụ viễn thông, trang thông tin điện tử… từ 15/4 theo Nghị định 15 của Chính phủ.

Trịnh Tuyết - Tạ Hải