Infographic: Các tuyến đường cấm trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII

22/01/2021 12:56

Từ 6-9h ngày 24/1; từ 6h30-8h30, 10h30-14h, 16-18h30 các ngày từ 25/1 -2/2, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường để phục vụ Đại hội Đảng XIII.

An Na,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media