Infographic: Vận tải khách 5 lĩnh vực hoạt động thế nào từ 1/10?

01/10/2021 18:14

Kế hoạch khôi phục hoạt động vận tải hành khách của Bộ GTVT đưa ra các yêu cầu, điều kiện mới khi đi lại giữa các địa phương nới lỏng giãn cách.

Trần Duy - Tường media