Khắc phục dứt điểm bất cập hệ thống thu phí tự động không dừng

02/02/2021 16:26

Quá trình vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng vừa qua phát sinh một số lỗi cần khắc phục dứt điểm...

khắc phục dứt điểm bất cập hệ thống thu phí tự động không dừng

Bộ GTVT sẽ triển khai nhiều giải pháp để hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp liên quan việc đẩy nhanh tiến độ và phát huy hiệu quả của hệ thống thu phí tự động không dừng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt đối với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thu phí không dừng tại các dự án BOT giao thông. Đồng thời, nghiên cứu kỹ các điều kiện để hỗ trợ thực hiện như: liên thông tài khoản ngân hàng, tài khoản giao thông, tổ chức dán thẻ đảm bảo công khai, minh bạch để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện.

Trả lời nội dung này, Bộ GTVT cho biết, đến nay tất cả các trạm thu phí do Bộ GTVT quản lý đủ điều kiện triển khai đã được lắp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, đáp ứng tiến độ yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để hệ thống thu phí điện tử không dừng phát huy hiệu quả, Bộ GTVT cho biết đã cùng các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT mở rộng nhiều điểm dán thẻ đầu cuối trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó kết nối liên thông hệ thống thu phí không dừng đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần dán 1 thẻ đầu cuối có thể đi qua tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Đồng thời, phát triển nhiều hình thức nạp tiền vào tài khoản giao thông thông qua hệ thống ví điện tử, chuyển tiền điện tử, nạp tiền qua tin nhắn... bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cũng cho biết, do đây là hình thức thu phí mới, công nghệ phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể (nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT, ngân hàng cung cấp tín dụng, chủ các phương tiện tham gia giao thông) nên bước đầu trong quá trình vận hành không tránh khỏi tồn tại, hạn chế như: phương tiện được dán cả 2 loại thẻ đầu cuối của 2 nhà cung dịch vụ; xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền; vẫn còn phương tiện đi nhầm làn ảnh hưởng đến các phương tiện đã dán thẻ khi qua trạm thu phí; vẫn còn phương tiện chưa đủ điều kiện đi vào cửa dành riêng cho thu phí điện tử không dừng.

Để tiếp tục phát triển hệ thống thu phí điện tử không dừng cũng như phát huy tối đa hiệu quả hệ thống, Bộ GTVT cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân ủng hộ và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong quá trình vận hành hệ thống, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các điểm dịch vụ để dán thẻ cho các phương tiện, cải thiện các hình thức kết nối liên thông tài khoản ngân hàng và tài khoản giao thông để tạo thuận lợi cho người sử dụng, minh bạch tài chính và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

"Bộ GTVT sẽ đề nghị các bộ, ngành, địa phương gương mẫu trong việc tổ chức dán thẻ và tham gia dịch vụ thu phí không dừng đối với tất cả các phương tiện do mình quản lý để tăng cường hiệu quả của hệ thống thu phí tự động không dừng", Bộ GTVT cho biết thêm.

Trần Duy