Khách đánh nữ nhân viên hàng không vì... quay clip