Công viên giải trí Joyland, Mỹ: Công viên được thành lập vào năm 1949 tại thành phố Wichita, bang Kansas. Sau khi một bé gái 13 tuổi ngã khỏi vòng đu quay vào năm 2004, công viên đã phải tạm đóng cửa để điều tra và vẫn chưa hoạt động trở lại cho đến nay.
Công viên giải trí Joyland, Mỹ: Công viên được thành lập vào năm 1949 tại thành phố Wichita, bang Kansas. Sau khi một bé gái 13 tuổi ngã khỏi vòng đu quay vào năm 2004, công viên đã phải tạm đóng cửa để điều tra và vẫn chưa hoạt động trở lại cho đến nay.
Huy Phong (Theo Insider)