Phim trường lớn nhất thế giới không nằm tại Mỹ mà là ở Trung Quốc. Phim trường Hoành Điếm tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Phim trường lớn nhất thế giới không nằm tại Mỹ mà là ở Trung Quốc. Phim trường Hoành Điếm tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Hàn Ly (Theo donesladventure)