Khiếu kiện đất đai ở mức cao do giá đền bù "khập khiễng"

16/06/2020 10:34

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong đất đai ở mức cao do giá đền bù "khập khiễng".

Khiếu kiện đất đai ở mức cao do giá đền bù
Khiếu kiện đất đai ở mức cao do giá đền bù "khập khiễng"

Liên quan đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong đất đai vẫn giữ ở mức cao; Trả lời Báo Giao thông, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các Trung tâm phát triển quỹ đất ở địa phương chưa phát huy hết vai trò của mình. Trong khi đó, giao doanh nghiệp đi giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn. Giá doanh nghiệp áp dụng bồi thường không đồng đều, khu vực làm nhà ở thì bồi thường cao gấp nhiều so với giá để thực hiện công trình công cộng như cây xanh, trường học... Từ đó người dân đặt câu hỏi "Tại sao tôi bên nay thì được bồi thường cao, bên kia được bồi thường thấp", dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện.

Theo ông Châu, nếu giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất đi giải phóng mặt bằng, giá bồi thường giải phóng mặt bằng đồng đều nhau với những người có đất gần giống nhau thì sẽ không xảy ra khiếu kiện.

Nhưng hiện nay các trung tâm phát triển quỹ đất thiếu cơ chế hoạt động, thiếu vốn để đi giải phóng mặt bằng, hoạt động èo uột, chưa phát huy hết vai trò của mình.

Trước đó, tại hội thảo Tăng cường nhận thức trong thực thi chính sách pháp luật và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống kê, lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo mà Bộ nhận được hàng năm vẫn còn nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai (chiếm 98%). Từ năm 2015 đến năm 2018 trong số 21.274 đơn thư mà Bộ nhận được thì có 8.330 đơn thư đủ điều kiện xử lý.

Trong đó có 216 vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ, 1.502 vụ việc được địa phương giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, 6.612 vụ việc địa phương chưa giải quyết hết thẩm quyền, công dân tiếp tục khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan trung ương. Tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm.

Trong báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2019, khiếu nại, tố cáo vẫn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai. Đặc biệt là đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp có quy mô lớn nhưng việc xem xét, giải quyết quyền lợi của người bị thu hồi đất chưa thấu đáo, kịp thời nên tiếp tục diễn ra rất gay gắt.

Nam Việt