Không có đường lùi tiến độ dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông

06/03/2018 07:05

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu làm rõ tiến độ cụ thể, những phần việc nào đã hoàn thành, khâu nào còn chậm...

không có đường lùi tiến độ dự án cao tốc bắc-nam phía Đông

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp ngày 5/3

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông diễn ra hôm qua (5/3), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu làm rõ tiến độ cụ thể, những phần việc nào đã hoàn thành, khâu nào còn chậm, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Cơ bản phê duyệt FS toàn bộ dự án trước tháng 8

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình quan trọng nhất của nhiệm kỳ này. “Từ tháng 5 đến hết tháng 7/2018 phải phê duyệt được toàn bộ dự án. Tuyệt đối không được chậm trễ, không có đường lùi. Phải làm rõ những gì đã làm được, phần việc nào còn chậm, nguyên nhân và giải pháp khắc phục”, Bộ trưởng nêu rõ.

Báo cáo tiến độ 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP, Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư Nguyễn Danh Huy cho biết, tiến độ công tác lập khung chính sách về GPMB các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu. “Tuy nhiên, các  Ban QLDA không được chủ quan, phải kiểm soát chặt chẽ và báo cáo Bộ tiến độ theo tuần”, ông Huy đề nghị.

Về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, ông Huy khẳng định tiến độ của các Ban QLDA, tư vấn vẫn còn chậm so với yêu cầu. “Do nhiều dự án triển khai từ năm 2009, 2010 nên các số liệu cần rà soát lại, nhiều thủ tục có liên quan chưa được thực hiện. Nếu các Ban QLDA, đơn vị tư vấn không có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, sẽ không thể đảm bảo tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi”, ông Huy nói.

Trước đó, ông Huy cũng bày tỏ e ngại về tiến độ dự án đoạn Dầu Giây - Phan Thiết đang chậm 15 ngày so với kế hoạch tối thiểu. Hai dự án đoạn Nghi Sơn - Bãi Vọt cũng đang chậm khoảng 1 tháng so với yêu cầu.

Báo cáo tiến độ 3 dự án đầu tư bằng ngân sách Nhà nước (Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và dự án cầu Mỹ Thuận 2), Vụ trưởng Vụ KH-ĐT Nguyễn Duy Lâm cho biết, 2 dự án Cao Bồ - Mai Sơn và Cam Lộ - La Sơn cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Riêng dự án cầu Mỹ Thuận, ông Lâm cho biết hiện đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu, chia làm 4 gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Báo cáo tư vấn lập khung chính sách GPMB và Tư vấn thẩm tra. “Ban QLDA 7 đã phát hành hồ sơ mời thầu, cuối tháng 3 sẽ hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Việc lập hồ sơ của các gói thầu tư vấn được thực hiện từ tháng 5 để trình dự án khả thi trong tháng 7. Bộ GTVT sẽ thẩm định từ tháng 7 đến tháng 9”, ông Lâm nói và đánh giá: Đây là dự án lớn, phức tạp. Để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), hoàn thành báo cáo khung chính sách GPMB, đánh giá tác động môi trường trong 4 tháng đòi hỏi các đơn vị liên quan phải hết sức tập trung.

Giám đốc Ban QLDA phải chịu trách nhiệm tiến độ

Khẳng định cơ bản một số công việc triển khai trong giai đoạn vừa qua đã đảm bảo tiến độ, theo đúng kế hoạch tổng thể toàn bộ dự án mà Bộ đã ban hành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu giám đốc các ban QLDA phải căn cứ kế hoạch tổng thể để xây dựng kế hoạch cho dự án của mình.

Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng ngay sau cuộc họp, cần chủ trì làm việc với từng ban QLDA, phê duyệt kế hoạch chi tiết của mỗi dự án. Mỗi lần kiểm điểm tiến độ cần căn cứ kế hoạch chi tiết cùng với kế hoạch tổng thể được duyệt để đánh giá dự án nào chậm. “Giám đốc các ban QLDA phải chịu trách nhiệm về tiến độ dự án. Tại tất cả các cuộc họp, người dự phải là giám đốc ban, tuyệt đối không có chuyện phó giám đốc đi thay”, Bộ trưởng nêu rõ.

Một việc khác được Bộ trưởng yêu cầu làm ngay là nghiên cứu, tổ chức hội nghị mời các Bộ ngành có liên quan, UBND các tỉnh có liên quan triển khai kế hoạch thực hiện Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, làm rõ mục đích, yêu cầu, tiến độ dự án, các công việc liên quan bộ, ngành, địa phương. Với một số Bộ như: Tài nguyên và môi trường, Quốc phòng, Tài chính, KH&ĐT, Bộ trưởng yêu cầu cần có thỏa thuận hợp tác, đảm bảo mọi công việc liên quan được giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Bộ trưởng cũng lưu ý Vụ Đối tác công - tư, KH-ĐT, giám đốc các ban QLDA rà soát lại các kết luận của Thanh tra, kiểm toán, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, nghiên cứu yếu kém mà các cơ quan đơn vị chỉ ra để rút kinh nghiệm, tuyệt đối không lặp lại những hạn chế đó. “Giai đoạn 1, đến tháng 5  phải phê duyệt xong 5 dự án (gồm 2 dự án vốn ngân sách Nhà nước là Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và 3 dự án PPP gồm Dầu Giây - Phan Thiết, Ninh Bình - QL45 và QL45 - Nghi Sơn). Đây là 5 dự án tương đối thuận lợi cần triển khai ngay trong giai đoạn 1”, Bộ trưởng nói và thông tin thêm: Với 6 dự án còn lại, trừ dự án cầu Mỹ Thuận khá phức tạp, 5 dự án còn lại phải xong trước ngày 30/7.

Đảm bảo tính đồng bộ trên toàn dự án

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Nhật chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan như Vụ KH-ĐT, Vụ Đối tác công tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Tư vấn TEDI và các tư vấn có liên quan… nghiên cứu, đưa ra những mẫu thống nhất trên toàn tuyến. TEDI cần nghiên cứu đường dân sinh quy mô, kích thước, cự ly, yêu cầu kỹ thuật ra sao; Hàng rào, dải phân cách của dự án phải như thế nào… Cũng như vậy, về mặt đường, Bộ trưởng cũng gợi ý chọn một số mẫu đại diện cho khu vực.

“Nền đường phía dưới tuỳ thực địa, nhưng ở trên phải giống nhau. Cầu cũng cần định hướng loại nào, cỡ nào thì làm đúc hẫng cân bằng, loại nào làm Super T”, Bộ trưởng chỉ rõ.

Về hệ thống giám sát giao thông thông minh (ITS), Bộ trưởng yêu cầu nghiên cứu đồng bộ cả  654km cao tốc này với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Có thể nghiên cứu xây dựng trung tâm ITS chung, không chỉ điều hành dự án mà điều hành theo khu vực…

T.B

Thanh Bình