Không để "chạy chọt" mới vào được cơ quan Nhà nước

06/06/2016 18:06

"Tuyển chọn công chức nhà nước phải có thi tuyển, cạnh tranh, không để chạy chọt, xin xỏ, lợi dụng quen biết…"

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình kết luận tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ

Sáng 6/6, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả Bộ Nội vụ đạt được, điển hình trong công tác xây dựng thể chế, chính sách, thực hiện cải cách hành chính.

Khi nhắc đến vấn đề tuyển chọn cán bộ công chức, viên chức vào bộ máy nhà nước, trước thực trạng nhiều nơi thi tuyển chưa minh bạch, công bằng, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chí tuyển chọn rõ ràng, trong đó phải có thi tuyển cạnh tranh, không phải chạy chọt, xin xỏ, luồn lách, lợi dụng mối quan hệ quen biết. Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải tạo mọi điều kiện cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng như nhau khi vào các cơ quan nhà nước.

Trong việc thi nâng ngạch công chức, cho rằng có một số vấn đề phát sinh khi chính các đồng chí có trách nhiệm ở một số địa phương đi thi phản ánh việc tiêu cực, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ xem xét lại việc này, đánh giá xem việc thi nâng ngạch công chức hiện nay nên tiến hành như thế nào cho phù hợp, rõ ràng, công khai, minh bạch. Cái gì không phù hợp với thực tế thì phải quyết liệt sửa, không thể máy móc.

“Thi tuyển để thấy được năng lực thực chất của cán bộ. Có cán bộ trong thực tiễn công tác rất giỏi nhưng viết lách không tốt, nên tiêu chí thi phải lựa chọn phù hợp giữa các phần viết, kỹ năng, vấn đáp…” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Việc đánh giá cán bộ, công chức thời gian qua cho thấy, báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương ai cũng khẳng định cán bộ đều hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Phó Thủ tướng cho rằng chính vấn đề này khi nêu ra Quốc hội thì các ĐQBH không hài lòng vì cho rằng con số này không thật. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ cần xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ lưỡng hơn.

Chỉ đạo về chủ trương tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện tránh tinh giản biên chế không đúng đối tượng, không đúng mục đích. “Đây là chủ trương quan trọng cần được thực hiện đồng bộ, thắt chặt ngay từ khâu tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. Chúng ta làm thế nào ngay từ đầu vào phải công khai, minh bạch để tạo điều kiện bình đẳng cho mọi công dân có năng lực trình độ, có cơ hội như nhau được tuyển chọn vào bộ máy nhà nước. Đảm bảo người vào bộ máy nhà nước phải là người có năng lực thực sự, có trình độ cao”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm.

Phó Thủ tướng cũng đề cập thực trạng mỗi lần Quốc hội làm một luật, thậm chí là một Nghị định là lại “đẻ” thêm bộ máy và cho rằng, nếu như thế thì không cải cách hành chính được.