Không để ra đời văn bản thiếu thực tiễn

01/02/2018 11:51

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: "Văn bản ban hành mà không đi vào cuộc sống, sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan".

không để ra đời văn bản thiếu thực tiễn

Chỉ đạo công tác xây dựng VBQPPL, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh không chấp nhận những văn bản vô hồn

Sáng nay (1/2), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ GTVT phải đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Tại buổi họp triển khai nhiệm vụ tháng 2, Bộ trưởng cho rằng, nếu xây dựng VBQPPL kịp thời, chất lượng tốt, đồng bộ, sẽ tạo đột phá lớn cho giao thông phát triển. Ngược lại, VBQPPL chất lượng kém, rối ren… sẽ cản trở sự phát triển.

“Muốn xây dựng hạ tầng, cầu, đường thì cần có tiền, còn VBQPPL thì không. Đây chính là công việc đòi hỏi hàm lượng chất xám lớn, phải tập trung, dành nhiều thời gian, tâm sức”, Bộ trưởng nói và cho rằng, nếu Vụ, Cục nào chậm trễ trong công tác xây dựng VBQPPL, chất lượng kém sẽ đưa vào kiểm điểm cuối năm, làm rõ lý do cụ thể. Văn bản nào ban hành rồi mà vận hành không tốt, không đi vào cuộc sống, tạo thêm thủ tục hành chính, không tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nào, Thủ trưởng đơn vị lĩnh vực đó phải chịu trách nhiệm.

“Chất lượng VBQPPL cũng là một tiêu chí đánh giá năng lực của các đồng chí Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng đơn vị. Bộ GTVT không chấp nhận những văn bản vô hồn, không đi vào thực tiễn”, Bộ trưởng khẳng định.

Người đứng đầu Bộ GTVT cũng yêu cầu cần phải tập trung rà soát các VBQPPL xem có đưa thêm thủ tục hành chính vào không. “Cái gì rất cần thiết vẫn bổ sung, nhưng không cần thiết, tuyệt đối phải bỏ. Không thể để có thông tư lại thêm thủ tục. Sắp tới, Bộ GTVT sẽ đăng tải công khai các Thông tư mới, lấy ý kiến rộng rãi xem chất lượng so với các Thông tư cũ như thế nào, có thông thoáng hơn không. Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế phải tốt hơn, dễ dàng, thông thoáng, sát thực tiễn hơn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GTVT Trịnh Thị Hằng Nga cho biết, trong tháng 2, nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật rất nặng nề, bao gồm xây dựng và hoàn thiện 26 văn bản, gồm: 1 dự án Luật, 3 Nghị định của Chính phủ, 7 Thông tư (và 1 Thông tư gửi Bộ KHCN), 4 đề cương văn bản, 5 dự thảo văn bản; Tiếp tục phối hợp hoàn thiện 06 Nghị định, Quyết định đã trình Chính phủ chưa được ban hành).

T.Bình