Không đi chúc Tết, liên hoan gặp mặt trong giờ làm việc

26/02/2015 13:05

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa ban hành công điện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt...

không đi chúc tết, liên hoan gặp mặt trong giờ làm việc
Không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định để tổ chức đi lễ hội, lễ chùa hoặc các việc riêng khác.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa ban hành công điện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, không tổ chức đi chúc Tết, liên hoan, gặp mặt đầu năm trong giờ làm việc.

Công điện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động. Không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định để tổ chức đi lễ hội, lễ chùa hoặc các việc riêng khác.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu của Bộ chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận chuyển hàng hóa sau Tết; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Các chủ đầu tư, Ban QLDA tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu xây lắp, tư vấn tập trung đủ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các dự án, công trình giao thông.

Lê Tươi