Không giảm thuế quặng sắt

18/05/2015 13:15

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị 8 doanh nghiệp về việc giảm thuế xuất khẩu quặng sắt

không giảm thuế quặng sắt
 

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị 8 doanh nghiệp về việc giảm thuế xuất khẩu quặng sắt, điều chỉnh các loại phí, thuế liên quan đến khai thác, chế biến quặng sắt và sản xuất thép của các doanh nghiệp khai thác và chế biến quặng sắt. 

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết, kiến nghị điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu quặng sắt xuống 5% của các doanh nghiệp là không phù hợp với Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12. Bởi khung thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng quặng sắt là 15-40%, không có mức thuế 5%. Bên cạnh đó, Bộ này cũng cho biết, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì mặt hàng quặng sắt là mặt hàng thuộc diện cấm xuất khẩu. 

N.Dương