Không làm dự án PPP có tổng mức đầu tư dưới 200 tỷ đồng

09/11/2019 14:34

Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Luật PPP đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến.

Không làm dự án PPP có tổng mức đầu tư dưới 200 tỷ đồng 1
Trong dự thảo Luật PPP, Chính phủ quy định chi tiết quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP đối với từng lĩnh vực, nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5, dự thảo Luật PPP, Chính phủ quy định chi tiết quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP đối với từng lĩnh vực, nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng, trừ dự án áp dụng loại hợp đồng kinh doanh - quản lý (O&M).

Giải thích về quy định này, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ KH&ĐT - cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo luật) cho biết, dự án PPP có hợp đồng dài hạn, phức tạp nên chi phí chuẩn bị đầu tư khá cao. Do đó, các dự án PPP quy mô nhỏ không đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư thực sự có tiềm lực tài chính hay nhà đầu tư nước ngoài thường quan tâm tới các dự án có quy mô đủ lớn.

“Dự thảo luật cần quy định quy mô tối thiểu 200 tỷ đồng cho các dự án PPP nhằm thu hút nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng, hạn chế đầu tư dàn trải, phân tán nguồn lực”, ông Trương nói và cho biết, các dự án quy mô nhỏ có thể lựa chọn các phương thức khác với thủ tục đơn giản hơn (xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục,…) sẽ vẫn đảm bảo được cơ hội thu hút đầu tư tư nhân cho các dự án quy mô nhỏ ở địa phương.

Đình Quang