Không làm lễ khởi công cầu Ghềnh để tiết kiệm

02/04/2016 08:25

Sáng 1/4 cầu Ghềnh mới đã được triển khai thi công để sớm khôi phục lại đoạn đường sắt đoạn qua Đồng Nai.

không làm lễ khởi công cầu ghềnh để tiết kiệm
Cầu Ghềnh mới đã được triển khai thi công sáng 1/4.

Ông Nguyễn Vũ Thành, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt khu vực 3 cho biết: Thực hiện tiết kiệm chúng tôi đã không làm lễ khởi công cầu Ghềnh mới. Sáng 1/4 đúng kế hoạch các đơn vị thi công đã triển khai một số hạng mục thi công cầu Ghềnh mới trên bờ như: tháo ray, đào đất, sà lan…

không làm lễ khởi công cầu ghềnh để tiết kiệm
Công nhân ngành đường sắt tháo dỡ đường ray phục vu thi công cầu Ghềnh mới.

Theo thiết kế, cầu Ghềnh mới sẽ được xây dựng mới toàn bộ cầu với 3 nhịp, dầm dàn vòm thép. Cầu được nâng cao độ trắc dọc đỉnh ray lên khoảng 2,2m, đáp ứng tĩnh không thông thuyền cấp 3. Cầu được thiết kế rộng thêm phần hành lang 2,4m để cho các phương tiện xe máy và xe đạp đi lại 2 chiều được (mỗi chiều 1,2m). Dự kiến, cầu sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 7/2016.

Liên quan đến công tác trục vớt cầu Ghềnh, hiện tại đơn vị thi công trục vớt đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để tháo dỡ 2 nhịp 1 và 4 để phục vụ công tác thi công cầu Ghềnh mới.