Không nhận chìm vật chất nạo vét luồng cảng Quy Nhơn xuống biển

29/06/2019 12:15

Vật chất khi nạo vét luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn sẽ được dùng để san lấp các công trình, không nhận chìm xuống biển.

Không nhận chìm vật chất nạo vét luồng cảng Quy Nhơn xuống biển 1
Luồng ra vào cảng Quy Nhơn

Ngày 29/6, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết, Cục Hàng hải Việt Nam bước đầu đã thống nhất phương án xử lý vật chất khi nạo vét luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn. Theo đó, khối lượng vật chất này dùng để san lấp các công trình, không nhấn chìm xuống biển. Sở TNMT Bình Định sẽ có báo cáo cụ thể việc này tới UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Vừa qua, Cục Hàng hải Việt Nam, Sở TN-MT Bình Định cùng chính quyền địa phương có liên quan đã tiến hành đi khảo sát ngoài thực địa trên các vị trí đề xuất nhấn chìm của Cục Hàng hải Việt Nam. Việc nạo vét luồng lạch ra vào cảng Quy Nhơn là cần thiết, nhằm đảm bảo luồng lạch cho tàu hàng hải. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là vật chất cát nạo vét được xử lý như thế nào cho phù hợp.

"Sau khi họp bàn, chúng tôi cũng đưa ra 1 số vấn đề yêu cầu Cục Hàng hải nghiên cứu, trong đó có ưu tiên phương án tận dụng vật chất nạo vét đó để san lấp công trình, dự án mà tỉnh đang đầu tư. Vị trí tiếp nhận vật chất nạo vét có thể sẽ là các dự án xung quanh đầm Thị Nại”, ông Tùng nói.

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định đề xuất vị trí đổ chất nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn.

Theo đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng nạo vét ở luồng cảng Quy Nhơn dự kiến khoảng 300.000m3. Đơn vị này đưa ra 3 phương án đổ chất nạo vét, trong đó có phương án nhận chìm vật chất nạo vét ở khu vực ngoài phao số 0 biển Quy Nhơn.

Sau đó, UBND tỉnh giao Sở TN-MT Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam để thống nhất trình tự thủ tục, cách thức triển khai. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có chủ trương đồng ý cho thực hiện nạo vét, nhưng việc triển khai phải đảm bảo theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Quang Đạt