Khi nói đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, tỉnh Quảng Tây phải được xếp thứ hạng đầu tiên. Tỉnh này nằm ở rìa đông nam của cao nguyên Vân Nam - Quý Châu, diện tích không lớn nhưng lại có nhiều địa điểm hấp dẫn.
Khi nói đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, tỉnh Quảng Tây phải được xếp thứ hạng đầu tiên. Tỉnh này nằm ở rìa đông nam của cao nguyên Vân Nam - Quý Châu, diện tích không lớn nhưng lại có nhiều địa điểm hấp dẫn.
Phan Hằng (Theo QQ)