Kiểm điểm trách nhiệm việc đề xuất vinh danh ông Phạm Thế Dũng

28/11/2017 10:54

Gia Lai vừa ban hành kế hoạch kiểm điểm, xử lý trách nhiệm việc đề xuất vinh danh ông Phạm Thế Dũng...

kiểm điểm trách nhiệm việc đề xuất vinh danh ông phạm thế dũng

Ông Phạm Thế Dũng

Ngày 27/11, một cán bộ lãnh đạo của UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể vì để xảy ra những sai phạm liên quan đến ông Phạm Thế Dũng (ảnh), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, theo Thông báo kết luận số 291-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong đó, kết luận sai phạm cũng chỉ rõ, việc Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia lai đề xuất vinh danh ông Phạm Thế Dũng trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” không đúng tiêu chuẩn. Lý giải việc đề xuất này, ông Trần Tiến Đức, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai cho biết: Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh gồm 18 thành viên đã bầu chọn theo tiêu chí của chương trình do Tổng liên đoàn Lao động VN ban hành. “Chương trình này không thuộc danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mà chỉ lựa chọn các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong 30 năm phát triển của đất nước để vinh danh. Căn cứ vào kết quả đánh giá tốc độ phát triển KT-XH..., việc vinh danh này dựa vào nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy. Từ đó, đánh giá những ai có đóng góp nhiều thì từ đó so sánh lựa chọn ra và các ngành đề xuất. Đây là các cá nhân và tập thể do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh bình bầu”, ông Đức nói và cho hay các tập thể và cá nhân tỉnh Gia Lai giới thiệu đều không được chọn để vinh danh trong đợt này.

Đối với bà Nguyễn Thị Sen, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai, theo thông tin Báo Giao thông cũng đang vướng nhiều khuất tất. Mới đây, thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở KH&ĐT chấm dứt việc tham mưu, giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai để thực hiện việc cung ứng giống cây trồng vật nuôi và phân bón cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Sở KH&ĐT, Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và giao dự toán kinh phí cho công ty này không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính.

Tạ Vĩnh Yên