Kiểm soát môi trường, nước thải dự án mở rộng hầm Hải Vân

03/01/2018 06:18

Kết quả kiểm tra, giám sát của Sở TN&MT Thừa Thiên-Huế cho thấy, nguồn nước thải dự án mở rộng hầm Hải Vân...

kiểm soát môi trường, nước thải dự án mở rộng hầm hải vân

Hệ thống gom, xử lý nước thải của dự án hầm Hải Vân giai đoạn 2 trước khi đổ ra đầm Lập An

Tại đợt kiểm tra mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận công tác môi trường được chủ đầu tư, Ban QLDA hầm Hải Vân, đơn vị chức năng đảm bảo từ hồ sơ đến công tác quản lý, giám sát các nguồn nước thải, tiếng ồn, bụi, khí thải, chất thải rắn… Theo đó, dự án được Công ty CPĐT Đèo Cả (chủ đầu tư dự án) lập đánh giá tác động môi trường (DTM) và được Bộ TN & MT cấp Quyết định phê duyệt từ tháng 7/2016. Ban QLDA lập kế hoạch quản lý môi trường; tổ chức quan trắc môi trường thường xuyên tại dự án.

Lãnh đạo Công ty CPĐT Đèo Cả cho biết, việc đảm bảo môi trường trong quá trình thi công mở rộng hầm Hải Vân được thực hiện nghiêm ngặt, với mục tiêu đưa công trình trở thành kiểu mẫu tiến độ - chất lượng đảm bảo môi trường trong các dự án trọng điểm.

Ban QLDA hầm Hải Vân cho biết: Với gói thầu thi công, nước ngầm tự nhiên, nước thải thi công khoan hầm được thu gom chung vào mương dẫn đưa về xử lý bằng phương pháp keo tụ, lắng kết hợp màng lọc dừa. Nguồn nước thải từ khu vực trạm trộn bê tông (đang vận hành thử nghiệm) được thu gom vào hệ thống bể gom (có xử lý hóa chất trung hòa, trợ lắng) và bể lắng, lọc bằng màng lọc sơ dừa. Từ tháng 11/2017, chủ đầu tư bổ sung hệ thống mương, bể chứa nước thải, bơm nước thải để tái sử dụng tại khu vực này… Các đơn vị thi công triển khai nghiêm ngặt quy định về phun, tưới nước, lắp đặt cửa chống ồn đảm bảo quản lý bụi, khí thải, tiếng ồn. Công tác quản lý chất thải rắn được tiến hành đúng quy định thu gom định kỳ, vận chuyển và xử lý…

Theo ông Lê Bá Phúc, Phó giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế, các kết quả kiểm tra, giám sát của đơn vị chức năng cho thấy chủ dự án đã có nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, cơ bản thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường theo quy định, đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở TNMT tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng, chủ đầu tư dự án mở rộng hầm Hải Vân tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại khu vực đầm Lập An.

Theo đó, đoàn tiến hành đo, lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích chỉ số quan trắc môi trường tại đầm Lập An, các mẫu nước thải từ hoạt động thi công dự án phát sinh, các mẫu nước đầm khu vực nuôi cá lồng và nước đầm khu vực gần công trường thi công (cách khoảng 5m về phía biển), khu vực cầu tạm số 2 công trường, hố trụ P13… Các kết quả đo đạc, phân tích, kiểm nghiệm cho thấy, nước thải khu vực thi công hầm, khu vực trạm trộn bê tông đều nằm trong các chỉ tiêu, giới hạn cho phép được quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. “Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước đầm cho thấy, chất lượng nguồn nước đầm Lập An ở thời điểm lấy mẫu không có hiện tượng bất thường và đạt giá trị trong giới hạn QCVN10-MT:2015/BTNMT”, ông Phúc nhấn mạnh.

Ngân Hà -Thu Hồng