Kiểm tra chất lượng bệnh viện theo 84 tiêu chí

01/12/2014 10:28

5 đoàn kiểm tra của Bộ Y tế sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trực thuộc T.Ư, các bệnh viện trường đại học và phúc tra một số bệnh viện nếu thấy kết quả bất thường.

Cũng trong thời gian này, Sở Y tế các địa phương tiến hành kiểm tra các bệnh viện trực thuộc.

Trong đợt kiểm tra này, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí với 84 tiêu chí, trong đó, vẫn giữ 83 tiêu chí cũ và có một tiêu chí mới (tiêu chí 84) là xác định những thay đổi về chất lượng bệnh viện sau mỗi đợt kiểm tra.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, khám chữa bệnh, Bộ Y tế, mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện, để có cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện.

V.A