Kiểm tra thủ tục đầu tư dự án mở rộng Cảng Tiên Sa

08/08/2018 06:27

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp...

Kiểm tra thủ tục đầu tư dự án mở rộng Cảng Tiên Sa 1

Dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II mới khánh thành trong tháng 7

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng; Đồng thời, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8.

Theo Công ty CP Cảng Đà Nẵng, việc mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II đáp ứng nhu cầu khai thác cảng theo tiêu chuẩn quốc tế và vươn lên cùng các cảng lớn khác để đáp ứng yêu cầu hội nhập và cạnh tranh; Đồng thời, thực hiện sứ mệnh phục vụ giao thương hàng hóa sẽ có tác động đến sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển KT-XH cho TP Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.

Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 được triển khai tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa từ ngày 31/7/2016 với diện tích lên đến gần 60.000m2, khi hoàn thành sẽ kết hợp với hệ thống kho bãi có sẵn tại xí nghiệp và các công ty thành viên, nâng tổng diện tích cảng lên gần 31ha. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thực hiện dựa trên việc huy động nguồn vốn tự có (36% tổng mức đầu tư), vốn vay (31%) và vốn huy động (33%) nhằm hạn chế rủi ro và chủ động phương án tài chính so với nguồn vốn ODA.

L.C