Kiểm tra trí nhớ qua những logo nổi tiếng này

20/04/2021 16:55

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trí nhớ của chúng ta không tốt như bản thân nghĩ và thường không nhớ được logo của những thương hiệu nổi tiếng nhất. Chỉ có 6% số người có thể nhớ chính xác logo Starbucks.

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Đây là logo của thương hiệu nào?

Phan Hằng (Theo Brightside)