Kiến nghị dừng hẳn dự án lấn sông Đồng Nai

04/08/2017 09:25

VRN vừa có công văn gửi Thủ tướng, các bộ, tỉnh Đồng Nai kiến nghị dừng hẳn dự án lấn sông Đồng Nai.