Kiện toàn lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Đường bộ VN

01/10/2022 13:03

Cục Đường bộ VN công bố quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Đường bộ VN sang Cục Đường bộ VN.

Triển khai Quyết định 1218/2022 của Bộ GTVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ VN, sáng nay (1/10), Cục Đường bộ VN tổ chức công bố các quyết định về kiện toàn công tác cán bộ.

kiện toàn lãnh đạo cấp phòng thuộc cục Đường bộ vn

Ông Nguyễn Xuân Cường trao quyết định cho lãnh đạo Phòng quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Theo đó, từ hôm nay (1/10), ông Hoàng Mạnh Trí, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính chuyển đổi sang Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế - Thanh tra chuyển đổi sang Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Pháp chế - Thanh tra.

Ông Trần Văn Ngọ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư chuyển đổi sang Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Đinh Cao Thắng, Vụ trưởng Vụ Tài chính chuyển đổi sang Trưởng phòng Tài chính.

Ông Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế chuyển đổi sang Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế.

Đáng chú ý, Vụ Quản lý bảo trì đường bộ và Vụ ATGT thuộc Tổng cục Đường bộ VN được sáp nhập thành Phòng Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Ông Lê Hồng Điệp, Vụ trưởng Vụ quản lý bảo trì đường bộ được chuyển đổi sang Trưởng Phòng quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

Tương tự, hai vụ Vận tải, Phương tiện và người lái được sáp nhập thành Phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái. Ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ phương tiện và người lái được chuyển sang Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện người lái.

Các phó Vụ trưởng các Vụ thuộc Tổng cục Đường bộ VN cũng được chuyển đổi sang chức vụ các Phó trưởng phòng tương ứng.

Cũng trong sáng nay, Cục Đường bộ VN cũng công bố các quyết định chuyển đổi chức vụ Cục trưởng, các Phó Cục trưởng của Cục quản lý xây dựng đường bộ sang Cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý đầu tư xây dựng đường bộ.

Cục trưởng, Cục phó các Cục quản lý Đường bộ khu vực I, II, III, IV được chuyển đổi sang Giám đốc, Phó Giám đốc các Khu quản lý đường bộ.

Đồng thời công bố các quyết định chuyển đổi chức vụ người đứng đầu, cấp phó các Vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Đường bộ VN sang Cục Đường bộ VN.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ VN cho hay, qua 12 năm, mô hình hoạt động của Tổng cục Đường bộ VN đã mang lại nhiều hiệu quả. Với tinh thần đoàn kết, Tổng cục Đường bộ VN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ GTVT giao, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Đường bộ VN được sắp xếp thành 2 Cục là Cục Đường bộ VN và Cục Đường cao tốc. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã ký các quyết định về chức năng nhiệm vụ và chuyển đổi chức vụ lãnh đạo đối với 2 Cục.

Cục Đường bộ đã ký 109 quyết định chuyển đổi chức vụ. Bên cạnh đó khi chuyển đổi cũng dôi dư 19 lãnh đạo cấp phó, 7 lãnh đạo cấp trưởng xuống cấp phó.

Trước đây Tổng cục Đường bộ VN hoạt động theo 3 cấp là cấp Tổng cục, cấp Cục và Chi cục. Sau khi Cục Đường bộ VN được thành lập chỉ còn 2 cấp là cấp Cục và cấp Khu. Mô hình mới giảm được nhiều đầu mối, cán bộ, công chức cũng giảm từ hơn 700 xuống còn gần 600.

“Cán bộ, công chức cần có giải pháp mới để thực hiện nhiệm vụ theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào trong công việc, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ GTVT giao”, ông Cường yêu cầu.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ VN và Cục Đường cao tốc VN trên cơ sở tách ra từ Tổng cục Đường bộ VN theo Nghị định số 56/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hàn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

Theo đó, Cục Đường bộ VN và Cục Đường cao tốc VN là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày hôm nay (1/10).

Cục Đường bộ Việt Nam có các Phòng, Khu, Trung tâm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Pháp chế - Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Đầu tư; Phòng Tài chính; Phòng Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế.

Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng đường bộ; Khu Quản lý đường bộ I; Khu Quản lý đường bộ II; Khu Quản lý đường bộ III; Khu Quản lý đường bộ IV.

Ngoài ra còn có Trường Cao đẳng GTVT đường bộ và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục.

Trần Duy