Ký hợp đồng sáp nhập hai "đầu tàu" phát triển đường cao tốc

30/03/2021 10:50

Tổng công ty Cửu Long được sáp nhập vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam...

Ký hợp đồng sáp nhập hai

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào VEC

Sáng nay (30/3), tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) diễn ra lễ ký kết hợp đồng sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) vào VEC.

Đại diện VEC cho biết, sau lễ ký kết hợp đồng sáp nhập, VEC và Tổng công ty Cửu Long sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hoàn tất thủ tục sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, đảm bảo hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 30/6/2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Qua đó, đảm bảo duy trì hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ổn định và phát triển.

Trước đó, ngày 8/3/2021, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ký ban hành Quyết định 62 về việc sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào VEC. Thời gian hoàn thành công việc sáp nhập trước ngày 30/6/2021.

VEC được thành lập ngày 6/10/2004. Còn Tổng công ty Cửu Long được chuyển đổi mô hình và thành lập vào năm 2011. Cả hai tổng công ty được thành lập với cùng một mục tiêu là trở thành các doanh nghiệp nòng cốt của ngành GTVT về đầu tư, xây dựng và khai thác đường bộ cao tốc. Tuy nhiên, cả VEC và CIPM đều gặp khó khăn về nguồn vốn, không đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Đối với CIPM, việc hình thành vốn điều lệ theo mục tiêu thành lập không thực hiện được do cơ chế chính sách thay đổi, vì vậy hoạt động chính của Tổng công ty Cửu Long từ khi thành lập đến nay vẫn là quản lý dự án như một ban quản lý dự án của Bộ GTVT. Do vậy, cần thiết thành lập lại Ban QLDA Mỹ Thuận để tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm về quản lý dự án, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án được Bộ GTVT giao.

Sau khi thành lập lại Ban QLDA Mỹ Thuận, phần giá trị tài sản và nhân sự xác định lại của không còn đủ điều kiện, chỉ tiêu xếp hạng của một tổng công ty nên cần thiết chuyển giao phần giá trị tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Cửu Long về VEC (là một đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, nay thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với Tổng công ty Cửu Long) để tăng năng lực cho VEC, góp phần vào việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch của ngành GTVT.

Trên cơ sở thực tiễn của cả 2 doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổ chức lại CIPM và phương án đã được sự ủng hộ của các bộ, ngành. Tại Văn bản 9041 ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất về chủ trương phương án tổ chức lại Tổng công ty Cửu Long theo hướng sáp nhập Tổng công ty Cửu Long vào VEC; đồng thời thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận trực thuộc Bộ GTVT trên cơ sở tách một phần nhân sự và tài sản từ CIPM.

Đình Quang