Kỷ luật cán bộ bố trí xe DN tặng cho ông Nguyễn Xuân Anh

16/01/2018 10:58

Nhiều cán bộ Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND Đà Nẵng có những vi phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật...

kỷ luật cán bộ bố trí xe dn tặng cho ông nguyễn xuân anh

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng bị kỷ luật mức khiển trách

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng sau khi tiến hành kỳ họp lần thứ 19 đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ. Cụ thể, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật mức khiển trách vì vi phạm trong tham mưu, đề xuất để Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình Hội trường HĐND thành phố Đà Nẵng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Ông Võ Văn Phụ, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cũng bị thi hành kỷ luật mức khiển trách vì vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng thi hành kỷ luật mức khiển trách đối với ông Phạm Văn Hải, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng vì đã bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vì nhiều sai phạm. 

Vĩnh Nhân