Kỷ luật cán bộ về hưu: Chính phủ xin thêm thời gian nghiên cứu

19/12/2016 09:58

Do Chính phủ chưa kịp chuẩn bị nên dự thảo nghị quyết xử lý đối với cán bộ về hưu sẽ chưa trình TVQH.

kỷ luật cán bộ về hưu: chính phủ xin thêm thời gian nghiên cứu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết nghị quyết về xử lý đối với cán bộ về hưu sẽ chưa trình Uỷ ban TVQH tại phiên họp lần này.

Sáng 19/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội  (TVQH) khai mạc phiên họp thứ 5.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, so với chương trình dự kiến ban đầu, một số nội dung đã có sự thay đổi.

Cụ thể, về một số vấn đề lớn của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của dự án Bộ luật hình sự sẽ rút ra khỏi chương trình để có thời gian thêm cho việc chỉnh lý hoàn thiện.

Thứ hai, rút khỏi chương trình Dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để tiếp tục tổng kết, đánh giá toàn diện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, có thêm thời gian chuẩn bị để đảm bảo thể chế hóa quan điểm, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người có công theo tinh thần nghị quyết 15 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Nội dung thứ ba rút ra khỏi chương trình của phiên họp lần này là dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu có sai phạm. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, do đây là nội dung quan trọng cần có thêm thời gian để nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 12 như đã dự kiến.

Bên cạnh đó, do nội dung bố trí vốn đầu tư cho các dự án kiểm toán nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 là nội dung riêng, vì vậy theo ý kiến của Uỷ ban Tài chính ngân sách thì sẽ tách nội dung này ra khỏi đề án về chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, trang phục cũng như chế độ ưu tiên với cán bộ công chức kiểm toán và phải tăng thêm 1/4 ngày cho xem xét quyết định 5 nội dung do kiểm toán trình.

Trước đó, theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 5 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian đánh giá kết quả kỳ họp vừa qua và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Chánh án TAND tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban TVQH quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban TVQH, Chủ tịch nước; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban TVQH ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban TVQH, Đoàn ĐBQH.

Trong phiên họp thứ 5, TVQH cũng dành thời gian cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thành phố Hà Nội; việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016… 

Xem thêm Video:

H.Vũ