Kỷ luật Đảng cán bộ Kho bạc Nam Định đi chùa giờ hành chính

28/02/2018 13:21

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước xử lý cá nhân, đơn vị đi chùa giờ hành chính.

kỷ luật Đảng cán bộ kho bạc nam Định đi chùa giờ hành chính

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước xử lý cá nhân, đơn vị đi chùa giờ hành chính. Ảnh minh học

Theo nội dung văn bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm thông tin một số công chức Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính sau khi báo chí đã thông tin về việc một số công chức Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định, việc công chức đi lễ trong giờ hành chính là vi phạm nghiêm trọng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản số 173/TB-BTC ngày 22/2/2018 về việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân đã có vi phạm nêu trên theo đúng quy định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính trước 11 giờ ngày 28/2/2018.

Kho bạc Nhà nước phối hợp với Tỉnh ủy tỉnh Nam Định và các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh để xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với các đơn vị, cá nhân có vi phạm.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước thành phố Nam Định chỉ đạo các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc nhà nước thực hiện nghiêm túc Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 173/TB-BTC ngày 22/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai các nhiệm vụ được giao sau kỳ nghỉ Tết.

C.Sơn