Kỷ luật lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông

19/11/2019 12:55

Đảng ủy Sở NN&PTNT Quảng Trị vừa công bố quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông.

Kỷ luật lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông 1
Đảng ủy Sở NN&PTNT Quảng Trị vừa ra quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý KBTTN Đakrông

Ngày 19/11, Sở NN&PTNT Quảng Trị cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Ngô Kim Thái, Bí thư Chi bộ Ban quản lý KBTTN Đakrông, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông bằng hình thức cảnh cáo vì “thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếp lãnh đạo, quản lý hoặc phân công phụ trách”.

Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phan Thoàn, Đảng viên Chi bộ, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm khu vực Hồng Thủy (thuộc Hạt Kiểm lâm KBTTN Đakrông) về hành vi tương tự.

Đồng thời, Đảng ủy Sở NN&PTNT Quảng Trị còn thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi bộ Ban quản lý KBTTN Đakrông vì “thiếu trách nhiệm trong việc ban hành hoặc chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng dẫn đến vi phạm”.

Trước đó, từ đầu năm đến tháng 8/2019, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ xâm hại đến rừng ở KBTTN Đakrông, chủ yếu ở khu vực xã Tà Long, Húc Nghì (huyện Đakrông). Trong đó, tại Tiểu khu 724A và Tiểu khu 719 (xã Tà Long) công an đã vào cuộc điều tra sau khi xảy ra tình trạng người dân xâm hại đến rừng… Để ngăn chặn tình trạng này, cơ quan chức năng đã thành lập nhiều điểm chốt chặn, đồng thời tăng cường lực lượng truyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, không xâm phạm đến rừng.

Đông Hiền