Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần cầu 12

16/08/2017 12:23

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Cầu 12 đã để lại nhiều dấu ấn tại các CTGT.

Q.B.V