Kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới

27/01/2016 19:35

Đội ngũ nhân sự trong Ban Chấp hành T.Ư khóa 12 được kỳ vọng là những người có tính trung thực.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao đổi với các đại biểu bên hành lang Đại hội chiều 26/1

Nhân sự Ban chấp hành T.Ư khóa XII đã được BCH T.Ư khóa XI chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khâu quy hoạch để giới thiệu nhân sự vào BCH T.Ư khóa mới đã được thực hiện ngay đầu nhiệm kỳ của khóa XI, kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp... 

Tiêu chuẩn của những người được bầu vào BCH T.Ư cũng được công khai, trong đó nhấn mạnh không để lọt vào T.Ư những người có sai phạm, khuyết điểm, những người không đủ chuẩn mực về đạo đức, có tham nhũng hay chạy chức, chạy quyền...

Tất cả các bước lựa chọn nhân sự đều được thực hiện rất cẩn thận. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm một cách có bài bản, có đổi mới, thể hiện việc phát huy dân chủ trong Đảng ngày càng có chất lượng hơn chứ không chỉ là hình thức như chúng ta vẫn nói bấy lâu nay. Việc này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết trong Đảng, tinh thần trách nhiệm của T.Ư khóa XI với Đảng, với đất nước và nhân dân.

Quy trình lựa chọn nhân sự vào BCH T.Ư khóa mới càng chặt chẽ, cẩn trọng bao nhiêu, thì sự kỳ vọng của người dân vào BCH mới sẽ càng lớn bấy nhiêu.

BCH T.Ư là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. BCH T.Ư khóa XI đã làm tròn trách nhiệm của mình. Còn nhân dân đang kỳ vọng vào đội ngũ BCH T.Ư mới sẽ tạo được những đột phá đưa đất nước phát triển hơn.

Trong thời kỳ mới, đất nước ta có rất nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đứng trước không ít nguy cơ, thách thức. Thời kỳ mới, quá trình hội nhập quốc tế của chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít mối quan hệ quốc tế phức tạp. Vì thế, chúng ta cần một BCH T.Ư đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ, đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp hiện đại. Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của 1.510 đại biểu khi cầm lá phiếu bầu, tôi và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ BCH T.Ư mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng của đất nước.

Nhưng trước hết, đất nước và nhân dân kỳ vọng các đồng chí trong BCH T.Ư khóa XII sẽ là những người ở một tầm cao đặc biệt, mẫu mực về đạo đức, luôn học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn trong sạch, không vướng vào tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân hay lợi ích nhóm. Họ luôn phải là tấm gương sáng trong toàn Đảng, toàn dân. Vì Đảng là đội tiên phong lãnh đạo nên BCH T.Ư mới cũng phải ở tầm cao trí tuệ, mà tầm cao trí tuệ ấy lại luôn luôn gắn với tầm nhìn chiến lược, có một tư duy chiến lược, biết nhìn xa trông rộng, dù chỉ phụ trách một mảng hay một địa phương thôi cũng phải ở tầm cao đó.

Nhân sự trong BCH mới khi đi vào công việc phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì Đảng và dân luôn kỳ vọng vào điều đó. Là những người đại diện tiêu biểu trong Đảng, họ phải phát huy hết tinh thần trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, đúng như Hiến pháp năm 2013 đã nêu: “Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình”.

Đội ngũ nhân sự trong BCH T.Ư khóa mới cũng được kỳ vọng là những người có tính trung thực, trước hết là trung thực với chính mình, sau là trung thực với Đảng, với dân, luôn là tấm gương của dân.

Đặc biệt, tôi rất kỳ vọng vào năng lực tổ chức thực tiễn của BCH T.Ư khóa mới, kỳ vọng họ phải biết kết hợp với nói làm, lý luận với thực tiễn, nhận thức với hành động… Làm lãnh đạo không phải chỉ nói hay mà phải làm giỏi, biết quy tụ, thuyết phục mọi người. Tất cả những cái đó thuộc về năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực tiễn gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, làm sao để gần dân, gần thực tiễn, hiểu thấu đáo mọi vấn đề từ nhỏ nhất trong dân. Thời gian qua dân nói nhiều lãnh đạo còn quan liêu nên giờ phải khắc phục ngay cái đó.

Ngoài ra, vấn đề nhức nhối nhất mà nhân dân kỳ vọng BCH T.Ư mới sẽ giải quyết được, đó là loại bỏ, ngăn chặn được một bộ phận cán bộ đảng viên thoái hóa về đạo đức, quan liêu, xa rời quần chúng và chỉ lo thu vén cá nhân. 

TS Nguyễn Trọng Phúc
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lịch sử Đảng

Hoài Thu (Ghi)