Lãi suất khó giảm vì lạm phát

08/05/2018 09:49

Theo nhận định của UB Giám sát Tài chính QG, lãi suất từ nay tới cuối năm khó giảm bởi yếu tố lạm phát.

lãi suất khó giảm vì lạm phát

Lãi suất khó giảm vì lạm phát - Ảnh: K.Linh

Cụ thể, CPI bình quân 4 tháng đầu năm tăng (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước). Cơ quan này cũng cho rằng, xu thế dài hạn của lạm phát cũng có chiều hướng tăng cao hơn khoảng 0,6 điểm % so với cùng kỳ năm trước, báo hiệu CPI năm 2018 sẽ có xu thế tăng cao hơn so với năm 2017 nếu lộ trình tăng giá dịch vụ công không được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì áp lực lạm phát năm 2018 lớn hơn năm 2017, UBGSTC cho rằng, việc giảm lãi suất có thể gặp khó khăn. Vì vậy, việc điều hành chính sách tiền tệ cần linh hoạt, chủ động hơn nhằm giữ lãi suất ổn định.

Được biết, trong tháng 4, lãi suất huy động tương đối ổn định, bình quân ở mức 5,2%, tăng 0,1 điểm % so với cuối năm 2017. Lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,9%, trong đó lãi suất cho vay bằng VND phổ biến ở mức 7%-11%; lãi suất cho vay bằng USD phổ biến ở mức 2,4%-7%.

C.Sơn