Làm cầu đường xóa điểm đen ùn tắc Tân Sơn Nhất

09/02/2017 07:02

TP.HCM đang đầu tư xây dựng cầu, cải tạo một số đường để “giải cứu” sân bay Tân Sơn Nhất khỏi nạn ùn tắc.

Phan Tư - Đỗ Loan