Làm sao để đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến?

30/04/2020 11:56

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Làm sao để đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến? 1
Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy - học theo hình thức trực tuyến. Cơ sở giáo dục quyết định lựa chọn hệ thống quản lý và phần mềm dùng để dạy - học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến và tập huấn cho người sử dụng về các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn.

Người đứng đầu cũng cần thường xuyên kiểm tra và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để phòng chống tội phạm, bạo lực học đường trên môi trường mạng. Ngay khi phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến, cơ sở giáo dục phải chủ động xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Với giáo viên, cần chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng, học liệu, phương pháp; Đồng thời, thông tin đầy đủ về thời khóa biểu và hướng dẫn người học sử dụng hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến. Giáo viên kiểm soát tài khoản người học, sự tham gia và đánh giá chất lượng học tập của người học đúng quy định. Khi phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến, giáo viên phải kịp thời báo cáo thủ trưởng cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn học sinh, sinh viên những lưu ý từ trước, trong và sau mỗi buổi học trực tuyến. Đặc biệt, người học phải dùng tên thật, tuyệt đối không bình luận hay có các hành vi khác làm ảnh hưởng tới lớp học.

Người học chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu lớp học cho người khác. Khi phát hiện có người lạ tham gia lớp học hoặc phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến phải thông báo ngay cho giáo viên phụ trách lớp học, cha mẹ để có biện pháp xử lý.

Đối với gia đình người học cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên, cơ sở giáo dục; Tạo điều kiện về không gian, thời gian, cơ sở hạ tầng thông tin, thiết bị học tập cho người học trực tuyến; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người học trong việc thực hiện nội quy lớp học trực tuyến của các cơ sở giáo dục.

Biển Ngọc