Lần đầu tiên có sách ảnh về hang Sơn Đoòng

25/03/2016 06:32

Sách gồm những hình ảnh sống động, phong phú và có những thông tin thiết thực về hang Sơn Đoòng.

lần đầu tiên có sách ảnh về hang sơn Đoòng
Sách về hang Sơn Đoòng

Sơn Đoòng - Thiên đường trong lòng đất là cuốn sách ảnh đầu tiên về hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình). Sách gồm những hình ảnh sống động, phong phú và có những thông tin thiết thực về hang Sơn Đoòng.

Sách của tác giả Hà Quốc Anh, Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam. Anh là một trong số ít người Việt trực tiếp thám hiểm hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình) trong suốt 10 ngày.

Hà Thu