Lần đầu tiên Việt Nam ứng cử vào vị trí Tổng GĐ UNESCO

07/08/2016 13:27

Đại sứ Phạm Sanh Châu 55 tuổi, từng là Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ 2011 -2014.

Lần đầu tiên Việt Nam ứng cử vào vị trí Tổng GĐ UNESCO 1

Đại sứ Phạm Sanh Châu

Đại sứ Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao vừa được đề cử vào vị trí Tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021.

Đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao Việt Nam ra ứng cử làm người đứng đầu một cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc. Lễ công bố đề cử được Bộ Ngoại giao tổ chức mới đây tại Đà Nẵng với sự hiện diện của đại diện một số tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đại sứ Phạm Sanh Châu 55 tuổi, từng là Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU) từ 2011 - 2014. Trước đó, ông là người đã nhiều năm gắn bó với các hoạt động văn hoá, di sản và UNESCO. Năm 1999, trên cương vị Đại sứ cạnh UNESCO, ông từng tham gia vận động để UNESCO công nhận và trao danh hiệu “Thành phố vì hoà bình” cho Thủ đô Hà Nội. Ông cũng là người tham gia vận động Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.

P.L