Sáng 22/5, tại Hà Nội, các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 22/5, tại Hà Nội, các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phùng Đô - Yến Chi