Thứ Hai, 27/01/2020 01:54:30 Hotline: 0901 514 799
Cổng địa ngục, Turkmenistan: Nhiều du khách yếu bóng vía sẽ thấy hố lửa khổng lồ này giống như một cánh cổng dẫn đến địa ngục. Nhưng thực tế đây là một hang ngầm đầy khí đốt và ngọn lửa này đã cháy trong suốt 40 năm qua.
Cổng địa ngục, Turkmenistan: Nhiều du khách yếu bóng vía sẽ thấy hố lửa khổng lồ này giống như một cánh cổng dẫn đến địa ngục. Nhưng thực tế đây là một hang ngầm đầy khí đốt và ngọn lửa này đã cháy trong suốt 40 năm qua.
Hàn Ly (Theo nationalgeographic)