Thứ Hai, 20/01/2020 14:03:55 Hotline: 0901 514 799
Nhà tù Eastern, Mỹ: Bị đóng cửa từ năm 1971, các phòng giam nghiêm ngặt và hành lang đổ nát của nhà tù khét tiếng Philadelphia này được coi là một trong những nơi bị ma ám nhất ở Hoa Kỳ.
Nhà tù Eastern, Mỹ: Bị đóng cửa từ năm 1971, các phòng giam nghiêm ngặt và hành lang đổ nát của nhà tù khét tiếng Philadelphia này được coi là một trong những nơi bị ma ám nhất ở Hoa Kỳ.
Hàn Ly (Theo nationalgeographic)