Thứ Hai, 20/01/2020 14:17:57 Hotline: 0901 514 799
Port Arthur, Australia: Bị bỏ hoang vào năm 1877, Port Arthur nằm trên Bán đảo Tasman với một nhà nguyện, tháp canh và ngôi mộ tập thể của những tên tội phạm. Sự đổ nát và hoang vu này khiến nơi đây càng thêm cô đơn, lạnh lẽo.
Port Arthur, Australia: Bị bỏ hoang vào năm 1877, Port Arthur nằm trên Bán đảo Tasman với một nhà nguyện, tháp canh và ngôi mộ tập thể của những tên tội phạm. Sự đổ nát và hoang vu này khiến nơi đây càng thêm cô đơn, lạnh lẽo.
Hàn Ly (Theo nationalgeographic)