Lập 12 đoàn kiểm tra việc chi trả các gói hỗ trợ Covid-19

22/10/2021 05:35

Bộ LĐ-TB&XH vừa lập 12 đoàn kiểm tra thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, thành phần các đoàn kiểm tra bao gồm: Đại diện Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội...

Lập 12 đoàn kiểm tra việc chi trả các gói hỗ trợ Covid-19 1

Bộ LĐ-TB&XH lập đoàn kiểm tra việc chi trả các gói hỗ trợ Covid-19

Các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình, kết quả và đôn đốc việc thực hiện gói 26 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chính sách hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác.

Ngoài ra, các đoàn kiểm tra cũng nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành, nghề, lĩnh vực, trong các doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khu công nghiệp, khu chế xuất; tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do; đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi, phát triển thị trường lao động và các kiến nghị.

Thời gian kiểm tra từ 21/10 đến hết ngày 3/11, sau đó sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trước đó, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ cần đánh giá hiệu quả của các gói hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để có giải pháp trong những năm tiếp theo; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội cho người dân tại các địa phương; kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ lao động tự do, người dân có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm công bằng, không để sót, lọt đối tượng, không để người dân thiếu đói.

Tiếp tục xem xét ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, các khoản đóng bắt buộc để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh Covid-19; kịp thời nối lại hoạt động thông thương, xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế.

Quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh trong và sau đại dịch; nghiên cứu gắn việc quy hoạch khu công nghiệp với nguồn lao động bảo đảm khả năng đáp ứng hạ tầng kinh tế-xã hội, an sinh xã hội.

Hoàng Ngân