Lập 6 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu

16/08/2016 09:32

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo tham gia 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố.

Lập 6 đoàn thanh tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu 1

Lực lượng chức năng kiểm tra bánh Trung thu

Ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2016.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đã phân công các đơn vị chức năng thuộc các Bộ: Y tế, NN&PTNT, Công thương và các ngành thành viên Ban chỉ đạo tham gia 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố.

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu cho các cấp liên quan thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành ở các cấp có sự tham gia của các đơn vị chức năng tiến hành thanh, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thanh tra liên ngành của T.Ư tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm theo kế hoạch.

Hoàng Ngân