Lập 7 đoàn kiểm tra quy chế dân chủ trong trường học

10/10/2014 10:01

Từ ngày 15/10 - 7/11, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập 7 đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong các trường học. 

lập 7 đoàn kiểm tra quy chế dân chủ trong trường học

Mục đích của đợt kiểm tra lần này nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh...

Việc kiểm tra sẽ chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu của mỗi nhà trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ. Những tác động của việc thực hiện quy chế dân chủ đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học; đối với việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và việc thực hiện phòng chống tham nhũng.

V.A