Lập danh sách mua sắm ô tô công trước 30/5

30/03/2016 06:20

Ô tô công là nhóm tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia đầu tiên, tiếp đến máy photocopy, máy tính, máy in.

lập danh sách mua sắm ô tô công trước 30/5
Lập danh sách mua sắm ô tô công trước 30/5. Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTC và Thông tư số 35/206/TT-BTC công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Theo đó, từ năm 2016 mua sắm tập trung cấp quốc gia sẽ được áp dụng đối với xe ô tô, bao gồm: xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng. Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp nhu cầu mua sắm xe ô tô và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/5 tới.

Trên cơ sở rà soát của Bộ Tài chính các đơn vị lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung với đơn vị trúng thầu; cơ quan đơn vị sử dụng xe trực tiếp ký hợp đồng mua bán, thanh toán, tiếp nhận xe với đơn vị trúng thầu trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký.

Đối với mua sắm tập trung cấp Bộ, ngành, địa phương, các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tùy theo tính chất, đặc điểm và điều kiện thực tế của mình để công bố danh mục mua sắm tập trung trước 30/6.

Được biết, quy định mua sắm tập trung đối với tài sản công đã được Chính phủ cho phép thí điểm từ năm 2008 tại 24 bộ, ngành, địa phương.

Theo số liệu từ Cục Công sản (Bộ Tài chính), trong 5 năm đầu thí điểm, số chênh lệch giữa dự toán và số thực tế mua sắm là hơn 467 tỷ đồng. Nếu mở rộng phạm vi áp dụng, ngân sách có thể tiết kiệm được hơn 30.000 tỷ đồng/năm.

C.Sơn